ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3615, 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0353, 06.03.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економічної кризи, політичної нестабільності та проведення бойових дій на тимчасово окупованих окремих територіях (ООС - операція об'єднаних сил), які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. У цих умовах, ми не має можливості передбачити можливі майбутні зміни та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Приватного акціонерного товариства "Cклоприлад".
Номер та дата договору на проведення аудиту 21/01/18-П, 21.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.01.2018 - 28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 12000