ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 14.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Термометри побутовi20495761608521.121191602189229.1
2Технiчнi термометри38626248646.4451693830410.9
3Гiгрометри3786921036113.6332455891511.8
4Ареометри344947904611.9312721905612.1
5Вироби iз скла19013261801623.620184271146715.2
6Металевi вироби272810797010.52603157540.9
7Манометри84375982812.9918001509820

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати56.94
2Амортизацiя1.07
3Витрати на оплату працi26.47
4Вiдрахування на соцiальнi заходи10.03
5Iншi операцiйнi витрати5.49

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.