ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазманян Рафаел Галустович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 180675, 12.06.1996, Бориспiльським МРВГУ в Київськiй обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Єреванський держунiв-т, радiофiзик
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2001р.- технiчний директор ВАТ "Склоприлад"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями. Винагорода виплачується в розмiрi 3,5 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


1) посада Головний механiк, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 914365, 15.08.1999, Лохвицким РВ УМВС
4) рік народження** 1959
5) освіта** Київський технологiчний iн-т харчової пром-тi, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2001р.-гол.механiк ВАТ "Склоприлад"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями. Винагорода виплачується в розмiрi 3,5 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi не має.


1) посада Секретар правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондарчук Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 173097, 25.06.1996, Лохвицким РВ УМВС
4) рік народження** 1972
5) освіта** Полтавський сiльськогосподарський iнститут, економiст
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2001р.-гол.бухгалтер ЗАТ"Еко-Енергiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями. Винагорода виплачується в розмiрi 3,5 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


1) посада Заступник Голови правлiння, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пузенко Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 408844, 03.06.1997, Лохвицьким РВ УМВС
4) рік народження** 1963
5) освіта** Полтавський с/г iнституту. економiст
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2001р.-нач. планово-економiчного вiддiлу АТ"Склоприлад"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями. Винагорода виплачується в розмiрi 3,5 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має


1) посада Голова наглядової ради (м. Київ)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iлюхiн Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 364972, 26.11.1996, Бориспiльським МРВ ГУМВС
4) рік народження** 1959
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 р. - Голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Винагорода виплачується в розмiрi 2,8 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має


1) посада Член наглядової ради (м.Київ)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iлюхiна Оксана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 033484, 14.01.1999, Ватутiнським РУГУМВС
4) рік народження** 1976
5) освіта** ВПУ-45, продавець
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Унiвермаг (м. Київ), продавець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Винагорода виплачується в розмiрi 2,8 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сачiвкiн Вячеслав Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 110599, 16.04.1996, Подiльським РУГУ МВС України в м . Київi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТД "Вiктер плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Винагорода виплачується в розмiрi 2,8 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має


1) посада Начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв"язкiв, секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Лариса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 342247, 05.02.1997, Лохвицким РВ УМВС
4) рік народження** 1971
5) освіта** Лохвицький т-м харчової пром-тi, хiмiк-технолог, Сумський державний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2003- нач. вiддiлу зоiвнiшньо-економiчних зв"язкiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Винагорода виплачується в розмiрi 2,8 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає


1) посада Начальник цеху "Технiтерм", голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Борсук Микола Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 627644, 11.04.1998, Лохвицким РВ УМВС
4) рік народження** 1953
5) освіта** Лохвицький технiкум харчової пром-тi, технiк-механiк
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2004р.- директор ДП "Технiтерм"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Винагорода виплачується в розмiрi 1,0 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає


1) посада Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати, член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Токар Свiтлана Вадимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 297302, 30.12.1996, Лохвицким РВ УМВС
4) рік народження** 1973
5) освіта** Полтавський технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 р Лохвицька МДПI головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обов"язки визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Винагорода виплачується в розмiрi 2,8 мiнiмальних зарплат встановлених законодавством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


1) посада Технiчний директор, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Давидок Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи см, 302572, 19.12.2000, Бориспiльським МРВ УМВС України в Київськiй обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Державне авiацiйне пiдприємство України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2013, 3 роки
9) опис Компетенцiя, повноваження, обовязки визначаються Статутом товариства та вiдповiдними положеннями. Винагорода виплачується в розмiрi 3,5 мiнiмальних заробiтних плат встановлених законодавством . Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняМазманян Рафаел ГалустовичСК, 180675, 12.06.1996, Бориспiльським МРВГУ в Київськiй обл.1457236.40833612145723000
Головний механiк, член правлiнняКузьменко Олександр ВасильовичКН, 914365, 15.08.1999, Лохвицким РВ УМВС57900.254621895790000
Секретар правлiння, головний бухгалтерБондарчук Ольга МиколаївнаКН, 173097, 25.06.1996, Лохвицким РВ УМВС000000
Заступник Голови правлiння, член правлiнняПузенко Володимир ПетровичКН, 408844, 03.06.1997, Лохвицьким РВ УМВС000000
Голова наглядової ради (м. Київ)Iлюхiн Володимир ВасильовичСК, 364972, 26.11.1996, Бориспiльським МРВ ГУМВС131146857.673311311468000
Член наглядової ради (м.Київ)Iлюхiна Оксана ОлександрiвнаСО, 033484, 14.01.1999, Ватутiнським РУГУМВС38009516.71511372380095000
Член наглядової радиСачiвкiн Вячеслав ВiкторовичСН, 110599, 16.04.1996, Подiльським РУГУ МВС України в м . Київi20000.087952292000000
Начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв"язкiв, секретар наглядової радиКузьменко Лариса ВасилiвнаКН, 342247, 05.02.1997, Лохвицким РВ УМВС3550.01561153355000
Начальник цеху "Технiтерм", голова ревiзiйної комiсiїБорсук Микола IвановичКН, 627644, 11.04.1998, Лохвицким РВ УМВС20000.087952292000000
Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати, член наглядової радиТокар Свiтлана ВадимiвнаКН, 297302, 30.12.1996, Лохвицким РВ УМВС5290.02326338529000
Технiчний директор, член правлiнняДавидок Сергiй Миколайовичсм, 302572, 19.12.2000, Бориспiльським МРВ УМВС України в Київськiй обл.000000
Усього 1847960 81.26616123 1847960 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.