ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Термометри побутовi202710511968.317.5201232212422.6717.7
2Технiчнi термометри5767236140.2595710136510.319.3
3Гiгрометри3537748400.3912.33082408108.8711.5
4Ареометри2336755755.568.42206376057.938.6
5Вироби iз скла1612277611470.3616.8209806812279.4717.5
6Металевi вироби3227395513.088.129871855507.9
7Манометри28396511748.7417.230247111855.7816.9

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати58.56
2Амортизацiя0.86
3Витрати на оплату працi25.52
4Вiдрахування на соцiальнi заходи9.46
5Iншi операцiйнi витрати5.6

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.