ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Склоприлад"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 15701050010000007
3. Дата проведення державної реєстрації 30.04.2010
4. Територія (область)* Полтавська область
5. Статутний капітал (грн) 568490
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 669
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.51 - ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ

23.19 - ВИРОБНИЦТВО Й ОБРОБЛЕННЯ IНШИХ СКЛЯНИХ ВИРОБIВ, У ТОМУ ЧИСЛI ТЕХНIЧНИХ

46.90 - НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

10. Органи управління підприємства

загальні збори, наглядова рада, правління

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ Полтава банк
2) МФО банку 331489
3) Поточний рахунок 260068093
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ Полтава банк
5) МФО банку 331489
6) Поточний рахунок 260068093