ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ВАТ "Нацiональний депозитарiй"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, 01001, м. Київ, вул . Б. Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  044 2791078
Факс  044 2791078
Вид діяльності  Ведення депозитарiю
Опис  дIн
 
Найменування  ВАТ "Державний ощадний банк"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00032129
Місцезнаходження  Київська область, 01023, м. Київ, вул. Госпiтальна 121
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 534136
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  21.06.2010
Міжміський код та телефон  0532 503612
Факс  0532 503612
Вид діяльності  Зберiгання цiнних паперiв
Опис  дIн
 
Найменування  ПП "КСК-АУДИТ"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36274898
Місцезнаходження  Полтавська область, 36039, м. Полтава, Фрунзе 44 кв 71
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 4253
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  29.01.2009
Міжміський код та телефон  0504048604
Факс  0532 613993
Вид діяльності  аудиторська дiяльнiсть
Опис  дIн